PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG XUYÊN
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Vũ Thị Xuân3-4TC+
2Bùi Thị Hồng5-6TA+
3Đỗ Thị Thảo5-6TC+